Chính sách Đại lý, CTV

1, Chính sách CTV

a, Điều kiện: Khách hàng đăng ký và chuyển khoản thành công (Không tính gói Dùng Thử)
b, Hoa hồng:
– 4 khách hàng đầu: hoa hồng 500.000 vnđ/khách
– Từ khách hàng thứ 5: Hoa hồng 1.000.000 vnđ/khách
c, Thời gian nhận hoa hồng: 3 ngày sau khi khách hàng thanh toán

2, Chính sách Đại Lý

A, Quét sđt tại website đối tác

Thời gian áp dụng: 30 ngày (sau 30 ngày, số lượng mua dư sẽ bị xóa bỏ)
Hỗ trợ: Lần đầu mua hàng sẽ được tặng thêm 1 tháng sử dụng

a, Mua 10.000 số: giá 20.000.000 vnđ (tương đương 2.000 vnđ/số)
b, Mua 20.000 số: giá 32.000.000 vnđ (tương đương 1.600 vnđ/số)
c, Mua 30,000 số: giá 36.000.000 vnđ (tương đương 1,200 vnđ/số)
d, Mua 40,000 số: giá 40.000.000 vnđ (tương đương 1,000 vnđ/số)

A, Quét sđt tại website đối thủ

Đại lý không cần mua trước số. Giá đơn vị đại lý nhận được sẽ tính theo tổng số lượng số bán ra trong tháng.

a, Bán 5.000 số: giá bán cho đại lý: 4.500 vnđ/số
b, Bán 10.000 số: giá bán cho đại lý: 4.100 vnđ/số
c, Bán 50,000 số: giá bán cho đại lý: 3.800 vnđ/số