BẢNG GIÁ CHI TIẾT

A, Quét sđt ở website của bạn (1 gói áp dụng cho 2 website)

 1. Gói dùng thử
  Thời gian sử dụng: 3 ngày
  Giới hạn số điện thoại: 200 số
  Chi phí: miễn phí
 2. Gói 1 tháng
  Thời gian sử dụng: 30 ngày
  Giới hạn số điện thoại: 2.000 số
  Chi phí: 2.900.000 vnđ 
 3. Gói 3 tháng
  Thời gian sử dụng: 90 ngày
  Giới hạn số điện thoại: 6.000 số
  Chi phí: 8.000.000 vnđ 

* Bổ sung thêm website: chi phí cộng thêm 1 triệu/ 1web
** Được thay đổi website nhưng 1 tháng thay đổi tối đa 4 web

B, Quét sđt ở website của người khác (không giới hạn số lượng website)

Yêu cầu: các website chung sản phẩm/dịch vụ

 1. Gói Silver
  Thời gian sử dụng: 2 tháng
  Giới hạn số điện thoại: 2.500 số
  Chi phí: 15.000.000 vnđ (tương đương 6.000 vnđ/số)
 2. Gói Gold
  Thời gian sử dụng: 3 tháng
  Giới hạn số điện thoại: 5.000 số
  Chi phí: 25.000.000 vnđ (tương đương 5.000 vnđ/số)
 3. Gói Diamond
  Thời gian sử dụng: 4 tháng
  Giới hạn số điện thoại: 10.000 số
  Chi phí: 45.000.000 vnđ (tương đương 4.500 vnđ/số)